O Castelo de San Antón foi edificado entre os séculos XVI e XVIII nunha pequena illa no medio da badía coruñesa.
Nel ten a súa sé o Museo Arqueolóxico e Histórico desde a súa inauguración en outubro de 1968
 

             ut sum satis curiosa  
sananton@ctv.es